Soundprovocation LT
EN LT

Sounprovocation muzikinis apipavidalinimas - tai originalios idėjos, ir jų įgyvendinimas. Tai muzikiniai fonai, fanfaros, įvairūs garsiniai elementai, nuolat lydintys vedančiojo kalbą ar kitus renginio programos akcentus, apjungdami juos į visumą. Konstruktyvus ir kūrybiškas bendravimas bei profesionalumas, padės Jums įgyvendinti gražiausius sumanymus.

PORTFOLlO
Bendradarbiaujant su renginių organizavimo įmonėmis:

lietuvis

bei kitais organizatoriais, muzikinis apipavidalinimas ne kartą buvo atliktas
šių ir daugelio kitų įmonių renginiuose: